Zabúdam

Ostávajú
len momenty
chvíle
keď si si schovával
dlane
do mojich
vlasov
a ja som nesmelo prezrádzala
vietor
ktorý sa tam dávno
zamotal.

© Elena Karagyozova - purple summer
© Elena Karagyozova – purple summer