Pokoj

Tresol dverami
keď nás opúšťal
Dnes
si už len dlane
pamätajú cestu
späť
Ešteže návraty
nám svietia
ako bóje.

© Jacob Tuinenga - Mind ghost
© Jacob Tuinenga – Mind ghost