My

Hľadám Ťa
v našom bielom dome

Sedíš pod oknom
Medzi nami
zástup prázdnych
zárubní

Prechádza sa
moja samota
schovaná
za čiernym blokom. Bolestne

Sem-tam začuje
zabuchneš!

lásku, ktorá mohla byť
….. …

Len naších osem skoro-dverí
sa nás snaží neustále rozdeliť.

Marc Huybrighs.