Obloha

nad nami
sa potichúčky
trhá
Kvapky
pomaly dopadajú
na vlasy
ramená
na zem
Postupne sa zmývajú
všetky naše
viny.

© Siyu Liu - On my soul
© Siyu Liu – On my soul