dvaja.

Niekedy ma púšťaš
niekedy utekám
cítim teplo
srdce stojí

Krátka správa
o začiatku života
dlaň v dlani
čelíme vetru

Pokojne dýcham
dávam Ja
Ty berieš
kradneš a vytrhávaš kúsky. Mňa

Premieňaš ma
brániť sa?
neviem
ešte som?
si
úplný.

Nel Talen