2

Na ulici plnej chodníkov
a holubieho šumu
zastal čas.
A zima
zima začala hriať
tlkotom tvojho srdca
kde si?
Kdesi tam
kde možno tiež sneží.

© Revand - Rain
© Revand – Rain